NOR-RAY-VAC Borulu Radyant Isıtıcı

NOR-RAY-VAC Borulu Radyant Isıtıcı

Çok brülörlü, Sürekli Tip Borulu Nor Ray Vac Radyant Isıtıcılar 12 -18-24 32-38-46 KW anma gücündeki brülörlerin birbirine seri olarak bağlanmasıyla oluşan, yanma ürünlerinin ortak bir fan ile ortam dışına atıldığı on/off veya oransal olarak çalışan gaz yakıtlı radyant ısıtma sistemidir.

Terzi usulü, ısıtılacak ortamın mimari yapısına uygun olarak tasarlanan Nor Ray Vac Radyant Isıtma sistemlerinde. Emisivite değeri 0,90 dan büyük olan Heat Treated CALCOAT ® Aluminize borular, çok bükümlü Aluminyum, S//S veya Aluminize reflektörler kullanılmakta olup radyant borular birbirine S/S bileziklerle bağlanmaktadır.

Estetik görünümünün yanısıra, ErP direktiflerine uyumlu olan Nor Ray Vac Radyant Isıtma sistemi klasik ısıtma sistemlerine göre %60 işletme giderlerini düşürmektedir.

Bu sistem, Uniter Radyant Isıtıcılara göre daha homojen ısı dağılımı sağlamanın yanısıra; optimum hava/gaz karışımıyla mükemmel yanma sağlamaktadır..

ErP nedir?

ErP, Energy-related Products –Enerji İlişkili Ürünler Direktifi demektir. Avrupa Birliği‘ne üye olan ülkelerde yürürlükte olup, bir takım yasal yaptırımları tanımlamaktadır.

Eylül 2018’den bu yana mevcut Ecodesign regülasyonlarına sahip (EU) 2015/1188, Direktif 2009/125/ EC – Lot 21 Tier 1 (ErP) yönetmeliği, maksimum Azot Oksit (NOx) emisyon seviyelerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Dogalgaz veya LPG (Propan) ile beslenen tüm sıcak hava ısıtıcılarının, NOx gaz salınımları 100 mg / kWh’den daha yüksek olmamalıdır.

Ürün Fotoğrafları

Teknik Özellikler

Keşif Talep Formu