LNVx Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteci

LNVx Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteci

Gaz yakıtlı sıcak hava üreteci, çoğunlukla ticari binalar ve endüstriyel tesisler için yüksek verimli ve düşük enerji maliyetli etkin bir çözümdür.

ErP uyumlu askılı LNVx serisi sıcak hava üreteçleri, yüksek verimli, gaz yakmalı, bünyesindeki fan sayesinde havayı dağıtarak üfleyen ısıtıcılardır.

Standart olarak sunulan iki kademeli brülör veya opsiyon olarak alınabilen modülasyon sistemi sayesinde yakıt tüketimi ve ortam sıcaklığı optimizasyonu sağlamaktadır. 15 kW’tan 140 kW’a kadar ısıl güç ile kanal tipi veya santrifüj fanl seçenekleri sayesinde çok çeşitli alanlarda uygulama imkanı sunmaktadır.

En gelișmiș LNVx cihazlarımız, ısıtma mühendisleri tarafından, her türlü endüstriyel ve ticari mekanlar için verimli ve uygun maliyetli ısıtma çözümleri sağlayan ve tandart olarak sunulan iki kademeli brülörler sayesinde düșük NOx gazı salınımı ile ergonomik olarak tasarlanmıștır.

ErP nedir ?

ErP, Energy-related Products –Enerji İlişkili Ürünler Direktifi demektir. Avrupa Birliği‘ne üye olan ülkelerde yürürlükte olup, bir takım yasal yaptırımları tanımlamaktadır.

Eylül 2018’den bu yana mevcut Ecodesign regülasyonlarına sahip (EU) 2015/1188, Direktif 2009/125/ EC – Lot 21 Tier 1 (ErP) yönetmeliği, maksimum Azot Oksit (NOx) emisyon seviyelerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Dogalgaz veya LPG (Propan) ile beslenen tüm sıcak hava ısıtıcılarının, NOx gaz salınımları 100 mg / kWh’den daha yüksek olmamalıdır. LNVx cihazları ErP standartlarına uyumlu olarak üretilmiştir.

Ürün Fotoğrafları

Keşif Talep Formu